• ข้อมูลตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสาร VOCs 31 total views 8 recent views

  ข้อมูลความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) รายเดือน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
  กรมควบคุมมลพิษ 17 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ SO2 23 total views 10 recent views

  ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
  กรมควบคุมมลพิษ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ NO2 26 total views 9 recent views

  ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
  กรมควบคุมมลพิษ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ O3 23 total views 7 recent views

  ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซโอโซน (O3) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
  กรมควบคุมมลพิษ 16 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ CO 26 total views 5 recent views

  ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
  กรมควบคุมมลพิษ 15 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).